Stel een vraag

Onafhankelijke cliŽntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning

De Badde biedt onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit advies, informatie en kortdurende ondersteuning op alle gebieden in het dagelijks leven. We zijn er voor alle inwoners, maar vooral voor mensen met een chronische ziekte of beperking, hun ouders, verzorgers en andere mensen uit hun omgeving.
U kunt bij ons terecht voor advies over wonen, werk, de opvoeding van uw kind, school of vrije tijd. Maar ook met problemen in uw gezin en met vragen over wet- en regelgeving, bemiddeling bij plaatsing (bijvoorbeeld in een woonvorm) en ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie voor zorg.
Voor intensieve therapie of vormen van hulp en zorg waarvoor u een indicatie nodig hebt, verwijzen we u naar een geschikte instantie en regelen de afspraken voor u. Ook de contacten met de hulpverlener kunnen we begeleiden.

Verder is het ook mogelijk ondersteuning te krijgen bij een gesprek met de gemeente, een aanvraag voor een maatwerkvoorziening (WMO of Wlz*) of bij het maken van afspraken met zorgaanbieders als u een maatwerkvoorziening heeft. De hulp van een cliëntondersteuner is voor u gratis. De medewerkers die deze ondersteuning vanuit MEE Groningen in Pekela verzorgden, werken vanaf 1 januari 2016 bij De Badde. Een indicatie of verwijzing is niet nodig.

*Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Doelgroepen

 • Ouderen met lichamelijke en of cognitieve en of psychogeriatrische en of materiële en of zintuiglijke problemen
 • Mensen met een (licht) verstandelijke beperking
 • Mensen met (chronische) psychosociale en/of psychiatrische problemen
 • Mensen met autisme
 • Chronisch zieken
 • Mensen met lichamelijke beperkingen
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Mensen met zintuiglijke problemen
 • Jonge kinderen met (dreigende) ontwikkelingsachterstanden

Cliëntondersteuning is:

 • Levenslang en levensbreed
 • Laagdrempelig en in het belang van de cliënt
 • Deskundig
 • Keuzevrijheid