Stel een vraag

Mantelzorg

Zorgt u voor een familielid, vriend of buur met een ziekte of handicap? Doet u dat onbetaald en uit liefde, noodzaak of persoonlijke betrokkenheid? Dan bent u mantelzorger.

Die taak kan u af en toe misschien zwaar vallen en dan komt uw eigen sociale leven onder druk te staan. Of er treden vervelende spanningen op. Dan is het fijn te weten dat u op ons terug kunt vallen voor een luisterend oor, advies en ondersteuning.

We zijn er in de eerste plaats voor u. Wij willen u ondersteunen bij het uitvoeren van uw (vaak) zware taak. Maar ook professionele en vrijwillge zorgverleners kunnen met vragen bij ons terecht. Wij bieden:

  • informatie, voorlichting en advies
  • emotionele steun en begeleiding
  • praktische steun en begeleiding
  • belangenbehartiging


Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers. U kunt dan ervaringen uitwisselen en vindt er een gewillig oor voor uw vragen en zorgen. Voor recente activiteiten neemt u contact op met De Badde. Aan onze hulp zijn geen kosten verbonden en u heeft geen verwijzing nodig. Meer informatie over de mogelijkheden binnen de gemeente Pekela vindt u in de Mantelzorgwijzer. Of neem even contact op met De Badde.

Mantelzorg van De Badde is aangesloten bij Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.

Interessante websites:
www.mantelzorg.nl
www.dementie.nl
www.regelhulp.nl
www.menzis.nl/zorgadvies/alles-over-mantelzorg
www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/7-tips-om-goed-voor-jezelf-te-zorgen

www.proteion.nl/mantelzorgers/werkende-mantelzorger/
www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/Mantelzorgers-van-zorgintensieve-kinderen