Stel een vraag

Welzijn Nieuwe Stijl

Het welzijnswerk is een cruciale partner bij de (lokale) aanpak van maatschappelijke problemen. Onder de noemer ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ (WNS) heeft de MOgroep, de branchvereniging in welzijnsland,  het initiatief genomen voor kwalitatieve vernieuwing van het welzijnswerk. Welzijn Nieuwe Stijl is een manier om de steeds veranderende maatschappelijke vragen goed te kunnen beantwoorden.

Het gedachtegoed is gevat in acht bakens. Ook bij De Badde werken we meer en meer volgens de principes van Welzijn Nieuwe Stijl. Zo focussen we op het vergroten van de mate van zelfredzaamheid en participatie van de inwoners van onze gemeente. We kijken naar: wat kan iemand wel? Waar liggen talenten? Zijn er mensen binnen het netwerk die iets kunnen betekenen? Hoe brengen we mensen en/ of organisaties met elkaar in verbinding?

Op deze pagina van de rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over de nieuwe Wmo.