Stel een vraag

Speerpunten

We willen nadrukkelijke een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen die de Pekelder samenleving als belangrijk beschouwt. Speerpunten in de gemeente Pekela blijken te liggen op:

Jeugd en gezin
De Badde vindt het belangrijk dat jongeren de kansen krijgen die ze verdienen. Zij zijn per slot van rekening de toekomst! Daar hoort ook bij het bieden van ondersteuning aan ouders die van de opvoeding af en toe een sik krijgen. We richten ons op peuters, kinderen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs en jongeren ‘buiten schooltijd’.

Leefomgeving
In zowel Oude als Nieuwe Pekela wonen behoorlijk wat gezinnen in zogenoemde ‘achterstandssituaties’. Onze medewerkers signaleren bij hen steeds vaker de gevolgen van werkloosheid, mindere huisvesting, uitkeringsafhankelijkheid en armoede. Gevolgen die optreden zijn uitval en uitsluiting. De Badde wil voorkómen dat het zover komt. We zetten ons daarom in voor initiatieven die ervoor bedoeld zijn zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan de lokale samenleving.

Zie ook de website van Geldkompas Pekela & Veendam.

WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft al doel hulpverlening en ondersteuning zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de plaatselijke situatie. De bijbehorende slogan WMO maakt meedoen mogelijk! geeft het al aan: participatie van ouderen en andere kwetsbare groepen is een belangrijk streven. Net als het ondersteunen van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Steunstees
Mede daarom zijn in de gemeente Pekela Steunstees opgezet. Dit zijn laagdrempelige voorzieningen, waar mensen terecht kunnen voor informatie, advies en dienstverlening op het terrein van wonen, welzijn en zorg. In samenwerking met de gemeente zijn deze Steunstees nu ook ingericht als WmoLokaal: hier kan iedereen terecht.