Stel een vraag

Senioren

De afdeling Ouderenwerk van De Badde is er om de maatschappelijke participatie, de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van oudere inwoners te bevorderen. Daarvoor bieden wij een gevarieerd aanbod van diensten, zowel voor de kwieke senioren als voor diegene die wat meer hulp nodig hebben; zoals ondersteuning bij dementie en mantelzorg.

Diensten
Naast hulpverlenende diensten bieden we een breed scala aan activiteiten - en ondersteunen we de vele vrijwilligers die deze activiteiten organiseren. Of het nu gaat om biljarten, kaarten, bingo, handwerken, dansen of gymnastiek; in totaal doen elke week honderden ouderen mee!

Tot slot zetten we ons in voor een samenhangend pakket van voorzieningen, die passen in het lokale en regionale ouderenbeleid. Dit doen we in samenwerking met ander instanties, zoals de gemeente, zorginstellingen en woningcorporaties.