Stel een vraag

Tevredenheidsonderzoek

Bij De Badde vinden we het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Wij vinden het natuurlijk leuk om te horen als u tevreden bent, maar ook als u opmerkingen heeft willen we die graag weten. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en aanpassen aan uw wensen. Daarom houden wij regelmatig een tevredenheidsonderzoek. Dit gebeurt via een vragenlijst die u via de mail ontvangt wanneer de dienstverlening is beëindigd. Daarnaast vindt er af en toe een telefonisch onderzoek plaats.

Via de mail

Het versturen van de mail gebeurt automatisch via ons registratiesysteem en het verwerken van deze gegevens gebeurt anoniem. We kunnen dus niet terugzoeken welke antwoorden u precies heeft gegeven.

Via de telefoon

Bij het telefonisch onderzoek krijgt de interviewer alleen uw naam, telefoonnummer en de soort dienst waar u gebruik van heeft gemaakt (bijvoorbeeld dat u heeft deelgenomen aan een activiteit of een hulpverleningstraject). Zo kan de interviewer u vragen stellen die van toepassing zijn op uw soort dienst. De interviewer heeft geen inzage in het registratiesysteem waarin uw gegevens genoteerd staan. Na het onderzoek worden de gebruikte gegevens vernietigd.

We hopen natuurlijk dat u ons wilt helpen met het onderzoek door de vragen te beantwoorden als u gebeld wordt. Wanneer u dit niet wilt, is dit natuurlijk ook goed. U kunt dit aangeven wanneer u gebeld wordt door de interviewer.