Stel een vraag

Woonbegeleiding

Een stabiele woonomgeving is een belangrijke basis voor jongeren om een goede start te kunnen maken in de samenleving. Bij jongeren met meervoudige problematiek ontbreekt deze basis wel eens. Ze hebben geen startkwalificatie en kunnen die zonder extra ondersteuning ook niet halen. Met het project Woonbegeleiding de Badde komen we deze doelgroep tegemoet; we bieden ze een veilige woonplek. In ruil daarvoor verplichten ze zich een werk-leertraject met coaching te volgen. Zo krijgen ze:

  • structuur en ritme
  • begeleiding naar een startkwalificatie of baan
  • coaching in sociale vaardigheden
  • handvatten voor het omgaan met geld
  • inzicht in het voeren van een huishouding
  • hulpverlening (indien nodig)


Na een traject van ongeveer twee jaar hebben de jongeren voldoende perspectief om op eigen benen te staan. Zij kunnen dan van onze partner Acantus Groep een woning huren.

Woonbegeleiding De Badde richt zich op jongeren tussen de 18 en 25 jaar.

Voor meer informatie neemt u contact op met het centrale kantoor van De Badde en vraagt naar de woonbegeleider.