Stel een vraag

Schoolmaatschappelijk werk

Alle jongeren hebben wel eens problemen. Wanneer dat met school te maken heeft, is het zinvol een schoolmaatschappelijk werker van De Badde te raadplegen. Want problemen moeten opgelost worden. Schoolmaatschappelijk werkers zijn ervoor om de problemen zo vroeg mogelijk te onderkennen en aan te pakken, zodat jongeren weer lekker kunnen meedraaien op school.

Jongeren
In de eerste plaats is de schoolmaatschappelijk werker er voor de jongeren. Samen kijken we wat er aan de hand is en wat er nodig is om het probleem op te lossen. Jongeren kunnen bij ons terecht als ze:

  • achter lopen op school
  • moeite hebben met sociaal contact
  • thuis problemen hebben, waardoor bv huiswerk maken lastig is


Ouders
Schoolmaatschappelijk werk is er ook voor ouders. Vaak merken ouders wel dat er iets speelt bij hun kind, maar ze vinden het moeilijk om te bepalen hoe ze hun kind het beste kunnen helpen. Daar zijn wij voor. Ouders kunnen daarom bij ons terecht als ze de indruk hebben dat hun kind:

  • niet goed functioneert op school
  • het niet naar zijn/haar zin heeft op school
  • achter loopt bij de rest
  • last heeft van de thuissituatie
  • ......om maar wat te noemen


Scholen
Ook scholen kunnen aan de bel trekken bij Schoolmaatschappelijk werk als zij zorg hebben rondom de situatie van een leerling. Dat kan echter alleen met toestemming van de ouders.

Meer info en contact
Schoolmaatschappelijk werk van De Badde is bereikbaar via het centraal kantoor. Meer info is ook te vinden in onderstaande folders:


Zorg voor Jeugd
De Badde is aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit systeem is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren van 0-23 jaar vroegtijdig te ontdekken en de benodigde zorg te coördineren. Het systeem voorkomt dat u te maken krijgt met verschillende hulpverleners en van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Meer informatie hierover vindt u op www.zorgvoorjeugd.nu.