Stel een vraag

Maatschappelijke stage

Jongeren doen tijdens hun middelbare schoolperiode vrijwilligerswerk door middel van een maatschappelijke stage (MaS) van tenminste 32 uur. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en voor de samenleving. Jongeren maken kennis met vrijwilligerswerk en met vrijwilligersorganisaties. Zo ontwikkelen ze meer sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, binding en meer zicht op de (lokale) maatschappij. Het doen van een maatschappelijke stage moet ertoe leiden dat jongeren zich in de toekomst vaker willen inzetten voor een ander en voor de samenleving.

De Badde heeft een makelaar maatschappelijke stages, de zogenaamde MaS makelaar. Deze persoon brengt vraag en aanbod op het gebied van maatschappelijke stages bij elkaar. Ook geeft de makelaar voorlichting en informatie aan stageaanbieders en scholen. U kunt contact opnemen met de MaS makelaar via Steunpunt Vrijwilligerswerk.