Stel een vraag

Vrijwilligerswerk

Veel activiteiten en werkzaamheden zijn alleen mogelijk door de gedreven inzet van vrijwilligers. Dankzij hen kunnen we allerlei voorzieningen in stand houden. Het is daarom niet zo vreemd dat wij de vele vrijwilligers koesteren die de gemeente Pekela kent.

Daarnaast geeft vrijwilligerswerk mensen de kans om zich te ontplooien, ervaring op te doen, een uitkering te behouden, andere mensen te ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding te hebben of zich in te zetten voor iets wat men belangrijk vindt.

Bent u vrijwilliger of wilt/moet u vrijwilliger worden? Dan kunt u bij Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht voor allerlei praktische zaken:

  • bemiddeling bij vraag en aanbod
  • informatie en advies over wet- en regelgeving, verzekeringen, etc.
  • deskundigheidsbevordering (scholing en training)
  • belangenbehartiging bij – of ter voorkoming van – problemen
  • ondersteuning van burgerinitiatieven


Ook houdt het steunpunt zich bezig met het verwerven van aandacht en waardering voor vrijwilligerswerk. Dat doen we door regelmatig de publiciteit te zoeken, maar ook door jaarlijkse een 'bedankbuffet' te organiseren voor alle actieve vrijwilligers.

Vragen?
Neem contact met ons op. We vertellen u graag meer!
Een overzicht van vraag en aanbod vindt u op de website van het steunpunt: www.vrijwilligersgroningen.nl (klik op de regio Pekela) of  http://www.wehelpen.nl